ผลงานดีเด่นของนักเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา  ส22101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Power Point ทวีปยุโรป

การแบ่งภูมิภาค

ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 Power Point ทวีปแอฟริกา
การแบ่งภูมิภาค
ลักษณะทางกายภาพ
การแบ่งภูมิภาค
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครอง
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Power Point ทวีปยุโรป

ภูมิภาค 
ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ 

Power Point ทวีปแอฟริกา
การแบ่งภูมิภาค
ภูมิอากศ
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Power Point ทวีปยุโรป

ลักษณะทางกายภาพ

การแบ่งภูมิภาค

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพทางเศรษฐกิจ

Power Point ทวีปแอฟริกา

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะสังคม วัฒนธรรม และการปกครอง

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

Power Point ทวีปยุโรป

การแบ่งภูมิภาค

ลักษณะภูมิประเทศ

ทรัพยากร

Power Point ทวีปแอฟริกา

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และการปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
การแบ่งเขตภูมิภาค

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

Power Point ทวีปยุโรป

ลักษณะทางภูมิภาค

ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม

Power Point ทวีปแอฟริกา

การแบ่งภูมิภาค

 

Power Point ทวีปแอฟริกา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
การแบ่งภูมิภาค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s